YLIOPISTOT

Seinäjoen yliopistokeskuksen toiminta on Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopistojen, Taideyliopiston ja Tampereen teknillinen yliopiston toimintaa Seinäjoella. Lisäksi yliopistokeskuksessa toimii Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusryhmä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen sopimus koskee yhteistyötä infrastruktuurissa, innovaatio- ja kehittämistyössä, tutkimuksessa, koulutuksessa ja kansainvälistymisessä.

TAMPEREEN YLIOPISTO

Tampereen yliopisto on sivistysyhteisö, jonka profiilissa korostuvat yhteiskunnan ja terveyden tutkimus ja opetus, sekä monitieteisyys. Tutkinto-opiskelijoita on noin 15 000, ja yliopisto vastaa elinikäisen koulutuksen haasteisiin järjestämällä asiantuntijoille aikuiskoulutusta. Tampereen yliopisto toimii Porissa, Seinäjoella ja Virroilla.

Tampereen yliopiston tutkimusaloja Seinäjoella ovat lääketiede, hoitotiede, innovaatioympäristöt ja musiikkitutkimus. Tutkimusprofessuureja Seinäjoella on anestesiologiassa, hoitotieteessä, innovaatioympäristöissä, laboratoriolääketieteessä, ja yleislääketieteessä. Tampereen yliopiston aikuiskoulutus Seinäjoella keskittyy avoimen yliopiston opetukseen ja aikuiskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Näihin liittyen tarjonta kattaa myös opintoneuvonnan ja tenttimispalveluja.

Tampereen yliopiston laitokset Seinäjoella:

HELSINGIN YLIOPISTO

Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 17 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoisen tutkimuksen avulla koulutetaan eri alojen asiantuntijoita yhteiskunnallisen päätöksenteon ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston erillislaitos, jolla on toimintayksiköt Seinäjoella ja Mikkelissä. Sen keskeisiä tehtäviä ovat yritystoiminnan uudistamisen ja paikalliskehityksen edistäminen maaseudulla.

Ruralia-instituutin painoalat ovat: Ruoka- ja luonnonvarat sekä paikalliskehitys.

Näillä painoaloilla Ruralia-instituutti tekee monitieteellistä tutkimusta, antaa yliopisto-opetusta ja koulutusta sekä toteuttaa kehittämishankkeita. Ruralia-instituutti tekee alueellista ja kansallista yhteistyötä sekä osallistuu kansainvälisiin hankkeisiin. Yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella on vahva rooli kaikessa toiminnassa.

TAIDEYLIOPISTO

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhän kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Opiskelijoita on noin 1 400, ja joka vuosi aloittaa 150–170 perusopiskelijaa.

Sibelius-Akatemia on Seinäjoen yliopistokeskuksen ainoa taideyliopisto. Tutkimuksen ja kehittämisen aloja ovat populaari- ja kansanmusiikki, musiikin historia, musiikin teknologia ja auditiivinen media. Aikuiskoulutusta Seinäjoella järjestetään rytmimusiikin ja orkesterinjohdon aloilla. Seinäjoen yliopistokeskuksella on yhteinen Sibelius-akatemian rytmimusiikin professuuri Tampereen yliopiston kanssa.

Sibelius-Akatemian Seinäjoella toimivat osastot:

VAASAN YLIOPISTO

Vaasan yliopisto on liiketoiminta-orientoitunut, kansainvälinen ja tehokkaasti verkottunut monialainen tutkija ja kouluttaja. Opetusaloja ovat liiketalous, hallinto, kielet ja tekniikka. Opiskelijoita Vaasan yliopistossa on noin 5 000. Vaasan yliopisto on innovatiivinen oppimisympäristö, joka tukee alueensa hyvinvointia ja menestystä yhteistyössä yritysten ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Vaasan yliopiston toimintaa Seinäjoen yliopistokeskuksessa organisoi Levón-instituutti. Levon-instituutti on Vaasan yliopiston erillislaitos, jonka tarkoituksena on edistää elinikäistä oppimista, tukea yritysten, julkisorganisaatioiden ja alueiden uudistamista, sekä lisätä näiden kilpailukykyä Vaasan yliopiston painopistealueilla. Vaasan yliopistolla on Seinäjoella professuurit yrittäjyydessä, kuluttajakäyttäytymisessä, konseptijohtamisessa, sekä logistiikassa.

Aikuiskoulutusta toteutetaan maisterikoulutuksina, opintopolkuina ja täydennyskoulutusohjelmina. Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimii Vaasan yliopiston avoin yliopisto, Vaasan energia-instituutti, sekä Levón Enterprise Development. LED on toimintamalli, jonka tarkoituksena on yhdistää pk-yritysten tutkimus, kehittäminen ja kouluttaminen.

Seinäjoella toimivat yksiköt:

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Tekniikka on avainasemassa globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) tekee innovatiivisella ja dynaamisella otteella tutkimusta tekniikan ja arkkitehtuurin aloilla ja tarjoaa tähän tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopisto on haluttu kumppani elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittämishankkeissa. TTY on myös vahva innovaatioiden sekä tutkimus- ja osaamislähtöisten uusien yritysten tuottaja. Kansainvälisyys on luonteva osa kaikkea yliopiston toimintaa.

TTY:n tieteellisessä toiminnassa yhdistyvät luonnontieteellinen, teknillinen ja liiketoimintaan liittyvä tutkimus. Tutkimuksen ja opetuksen läpileikkaavat teemat ovat digitaalinen toimintaympäristö, energia- ja ekotehokkuus, teollinen kilpailukyky ja terveysteknologia. Tutkimuksen kärkialat ovat signaalinkäsittely, optiikka ja fotoniikka, älykkäät koneet, biomallinnus ja rakennettu ympäristö. Opiskelijoilleen TTY tarjoaa laaja-alaisen poikkiteknisen koulutuksen. Yliopistosta valmistuu diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita, jotka ovat haluttuja osaajia yhteiskunnan eri alueilla.

TTY tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja osaamista yhteiskunnan hyödyksi. Tieteellinen tutkimus- ja kehitystoiminta TTY:n Seinäjoen yksikössä tukee koko maakuntaa ja sen elinkeinoelämää. TTY:llä on Seinäjoella professuurit telelääketieteessä, virtuaalitekniikassa, metallirakentamisessa ja arkkitehtuurissa. TTY:n koulutustarjonta Seinäjoella sisältää insinööreille tarkoitettua muuntokoulutusta sekä yliopiston jatkotutkinto-opintoja. Yliopistokeskuksessa toimiva yksikkö linkittää maakunnan yritykset TTY:n osaamiseen kaikilla tutkimusaloilla.

Tampereen teknillisen yliopiston laitoksista Seinäjoella toimivat

Arkkitehtuurin laitos
Professori: Ari Hynynen

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos
Professori: Hannu Eskola

Rakennustekniikan laitos
Professori: Markku Heinisuo

Kone- ja tuotanotekniikan laitos
Professori: Asko Ellman